Giới thiệu

Thực phẩm Sức khỏe là cổng thông tin y tế, sức khỏe, an toàn thực phẩm; thị trường sản phẩm tiêu dùng về y tế, sức khỏe và tư vấn lựa chọn thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch được tổng hợp từ các nguồn chính thức của cơ quan báo chí trong và ngoài nước; cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước; website và các văn bản chính thức từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận.

Ngoài Kênh thông tin Thực phẩm Sức khỏe, hiện chúng tôi còn sở hữu nhiều ấn phẩm số trong lĩnh vực kinh tế với các nội dung chuyên sâu về: Bất động sản, Tài chính – Chứng khoán, Doanh nhân – Doanh nghiệp…

Thực phẩm Sức khỏe mong độc giả sẽ luôn quan tâm, đồng hành và góp ý xây dựng để cùng tiến bước, phát triển trong tương lai.

BBT Thực phẩm Sức khỏe